Vi gir tips og råd om hvordan du kan få redusert strømforbruk. Vi leverer og monterer ulike systemer for styring av lys og varme. Som eksempler kan nevnes:

  • Automatisk styring av utelys.
  • Termostatstyring av varmeanlegg med evt. nattsenking.
  • Tidsstyring av terrassevarmere.
etc